หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือกระจายรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ดำเนินการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าธง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ แปลงผลิตพืชผักฯ หมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา


โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง


ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.