ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังห่วงใยพนักงาน มอบหน้ากากผ้า ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19


     ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ด้วยความห่วงใยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจตรีมนตรี เผยว่า ในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้วยความห่วงใยพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ พร้อมๆ ไปกับการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากการติดเชื่อไวรัสโควิด 19 โดยที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบัง ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง คือ

1. มีการกำหนดจุดคัดกรองและตรวจคัดกรองโดยการตรวจเช็คอุณหภูมิพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกันโดยจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียล จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เด็ดขาด

2. ขอความร่วมมือ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดชลบุรี ในการฉีดพ่นยาเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ทุกสัปดาห์

3.ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และขอความร่วมให้พนักงานท่าเรือแหลมฉบังใส่หน้ากากอนามัย ขณะปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน

4. ติดตั้งแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไว้ตามจุดเสี่ยง ต่างๆ เช่นบริเวณเครื่องสแกนนิ้วมือ หน้าแผนกรับรักษาความปลอดภัย บริเวณจุดคัดกรอง หน้าห้องพยาบาล เป็นต้น

5. ให้แม่บ้าน เช็คทำความสะอาด ที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

6.จัดบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการภาคเอกชนเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19

7.ขอความร่วมมือพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และครอบครัวหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ ที่มีคนแออัด และควรรักษาระยะห่าง 1+2 เมตรจากผู้อื่น จึงขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน


นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ด้วยความห่วงใยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมเน้นย้ำ ให้ทุกคน ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเอง ขอให้พนักงานทุกคน ร่วมกันใส่หน้ากาก และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคน.


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.