ชลบุรี - วัดช่องแสมสาร เปิดตู้ยาสามัญประจำวัด ช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บไข้ และกระทำพิธีประดิษฐาน พระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุไข้ ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

เมื่อเวลา 10.19 น. วันที่ 19 พ.ค.63 วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ได้จัดตั้งตู้ยาสามัญประจำวัด เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บไข้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในเบื้องต้นในการรักษา และทางวัดยินดีรับบริจาคยาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือยาแพทย์แผนโบราณ ที่สาธุชนผู้มีใจเมตตาที่จะนำยามาร่วมใส่ตู้เพื่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้หรือทั่วไปจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และในวันนี้จัดให้มีพิธีเปิดโดยมี สจ.เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ ชลบุรี, ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี เขต 8, นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ ผอ.วัฒนธรรมชลบุรี, นางสายพิญย์ สิชฌนุกฤษฎ์ ผอ.สำนักงานพุทธชลบุรี ร่วมตัดริปบิ้นเปิดตู้ยาสามัญประจำวัดช่องแสมสารอย่างเป็นทางการ

        ต่อมาในวันเดียวกันนี้ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐาน พระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุไข้ ณ บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ภายในบริเวณวัดช่องแสมสาร ซึ่งเป็นต้นหน่อจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระครูวิสารทสุตากร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาพร้อมพระบรมสารีริกธาตุุที่ประดิษฐานอยู่บนอุโบสถวัดช่องแสมสาร ซึ่งต้นศรีมหาโพธิ์นี้ พลเรือโท ศรีวิสุทธิ์ รตารุญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในขณะนั้น ได้ปลูกไว้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 19.09 น. ซึ่งบัดนี้เป็นเวลา 13 ปี ต้นศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวได้เติบโตเป็นต้นใหญ่ให้ร่มเงาภายในบริเวณวัดช่องแสมสาร


ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.