ภูเก็ต - ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตมอบข้าวสารและถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิท - 19

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบข้าวสารจำนวน 50 ถุง ถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้กับครอบครัวของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3 / สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.