ภูเก็ต - ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
         วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีส่วนราชการ ประชาชน รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวง ร.9) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3 / สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.