ภูเก็ต - ทัพเรือภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปเป็นช่วงฤดูมรสุม ซึ่งมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจของกำลังพลในการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3  ณ  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3 / สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.