โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเตรียมพร้อมเปิดเทอมรับเด็กพิเศษกลับเข้ามาศึกษา ผู้อำนวยการเผยจะดูแลเด็กเต็มที่ท่ามกลางสภาวะโควิด-19ถึงแม้นักเรียนจะไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไป

คณะครูละบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลต่างจัดเตรียมสถานที่พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้  โดยยังเน้น 6 มาตรการหลักที่ทางภาครัฐกำหนดคือ1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียน 2. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ทำให้นักเรียนจะเหลือประมาณ 20-25 คน ต่อห้อง 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย เช่น โรงอาหาร 6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน

นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเปิดเผยว่า  โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กผู้พิการ  ทั้งบกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการได้ยิน ออทิสติกและพิการซ้อนคือพิการด้านปัญญาบวกกับจิตประสาท   ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 385 คน เป็นนักเรียนประจำ 328 คน และนักเรียนไป-กลับ 57 คน โดยเบื้องต้นทางโรงเรียนจะนำร่องคัดนักเรียนที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยและช่วยเหลือตัวเองได้จำนวน 120 คน เข้ามาเรียนในเบื้องต้นก่อน 2 สัปดาห์  ซึ่งหลังจากนั้นจะนำเด็กที่เหลือกลับเข้ามาเรียนทั้งหมด  ในขณะเดียวกันได้กำชับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น  เนื่องจากว่าเด็กในปกครองไม่ปกติเหมือนเด็กนักเรียนโดยทั่วไป  ซึ่งจะอ่อนไหวและอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้




ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.