มณฑลทหารบกที่ 31 ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับสถานการณ์ น้ำท่วม ดินถล่ม

วันนี้(24 มิถุนายน 2563) พลตรี อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีจัดการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย  มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสำรวจความพร้อมในการปฏิบัติการ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนปี 2563 ซึ่ง จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ระบุว่าในพื้นที่ภาคเหนืออาจได้รับผลกระทบจากลมมรสุมซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนัก และลมพายุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ การตรวจความพร้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อาจประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 รับผิดชอบพื้นที่ใน 3 จังหวัดคือจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรและจังหวัดอุทัยธานี  โดยการดำเนินการได้ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมของกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์

การตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ มีกำลังพล ของมณฑลทหารบกที่ 31 เข้าร่วม จำนวน 270 คนและส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ อีก 30  คน รวมทั้งสิ้น 310 คน การตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักรเครื่องยนต์ เช่นรถวางสะพานเครื่องหนุนมั่น ความยาว 15 เมตรจากกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 รถครัวสนามของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และมีการสาธิตการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB ในกรณีถนนถูกกระแสน้ำตัดขาด และสาธิตการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคนจมน้ำจากชุดกู้ชีพของโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ        โดยการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย และสาธิตวิธีการช่วยชีวิตฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความพร้อมด้านต่างๆของกำลังพล ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด  ที่หากมีสถานการณ์ภัยพิบัติ เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าปฏิบัติบัติการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ต่อไป

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.