เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์"กาชาดปันสุข" เพื่อ เพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หรือผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนรายได้ ได้มีอาหารอุปโภคผู้บริโภค ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแบ่งปันในตู้ปันสุขที่กระจายอยู่ทั้ง 15 อำเภอ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ เครื่องอุปโภค บริโภค มี ข้าวสาร 135 ถุง ปลากระป๋อง จำนวน 540 กระป๋อง ผักกาดกระป๋อง จำนวน 324 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 540 ซอง  ไข่ไก่ 810 ฟอง น้ำมันพืช จำนวน 324 ขวด น้ำปลา จำนวน 162 ขวด น้ำตาลทรายขาว( ถุงละ 500 กรัม) จำนวน 135 ถุง  ผงซักฟอก จำนวน 162 ถุง น้ำยาล้างจาน จำนวน 162 ถุง รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,294 ชิ้น ซึ่งนายอำเภอทุกอำเภอจะได้นำไปแบ่งปันในตู้ปันสุขในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.