เก้าเลี้ยวจัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเก้าเลี้ยว กิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโอกาสนี้ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบป้ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าอบรมรวมทั้งได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานและกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 17 หมู่บ้าน ๆ ละ  5  คน รวมทั้งสิ้น 85 คน ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว (ชั้น 3)


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.