ผู้การจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการ มาตรการป้องกันการแพร่บาด covid-19 ห้างบิ้กซี นครสวรรค์

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. พลตำรวจตรีสุกฤษฏิ์ บุญทรง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์   พ.ต.อ. โกมินทร์ สิงห์ขาว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดนครสวรรค์ กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดของทางราชการ ที่ห้าง Big C  สาขา 1 ห้าง The Walk  และ ห้าง Lotus จังหวัดนครสวรรค์  ตามมาตราการผ่อนคลาย (ฉบับที่ 2) ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้กํากับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด 19 จึงมีคำสั่งให้ หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตามการบันทึกข้อมูลโดยใช้แอพพลิเคชั่น app "ไทยชนะ" ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งผลการติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือ ร่วมเป็นอย่างดีทั้ง 3 ที


ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.