รถไฟ นครสวรรค์ คุมเข้มโควิด-19 รถไฟสายเหนือเที่ยวแรก

เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ วางมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด-19  หลังมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองให้การรถไฟฯสามารถรับส่งผู้โดยสารสายเหนือเป็นวันแรก


เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์ตั้งจุดคักกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมตรวจสอบบันทึกชื่อที่อยู่และจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารที่มาซื้อตั๋วสู่จังหวัดทางภาคเหนือ  หลังรัฐบาลอนุญาตให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับ-ส่งผู้โดยสารได้ในวันนี้เป็นวันแรก   โดยขบวนรถไฟเที่ยวแรกเป็นรถไฟธรรมดาเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครปลายทางสู่จังหวัดชียงใหม่   มาถึงสถานีรถไฟนครสวรรค์ เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น และเที่ยวที่ 2 มาจากกรุงเทพ-พิษณุโลก จะถึงนครสวรรค์เวลาประมาณ 15.11 น.
จากการเปิดเผยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่สถานีรถไฟจังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  ผู้โดยสารหรือประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการของสถานีรถไฟทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยต้องมารอก่อนลวงหน้าเพื่อคัดกรองและกรอกเอกสาร  ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  โดยจะเน้นเรื่องของหนังสือรับรองการเดินทางเป็นหลัก  ส่วนในตู้รถไฟจะใช้วิธีการนั่งแบบสลับฟันปลาเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.