คณะภาคฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน จัดมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคกับ จนท.ในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 คณะภาคีฯกัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ น่าน นำโดยพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในฐานะผู้กำกับฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน องค์ประธานอุปถัมภ์และประธานผู้ก่อตั้งภาคีฯ พร้อมด้วยนายสุเมธสายสูง ประธานมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง อำนวยการประสานการปฏิบัติในภาคีฯ โดย พันเอกรุศมนตรี จิณเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน  แนะนำภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯน่านทุกภาคส่วน ซึ่งวันนี้มีสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการคุ้มครองสิทธิ์ และช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี โดยนายรติ  ช่อลำไย ได้มาร่วมกิจกรรมกับภาคีด้วย การเดินทางในครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ ยานพาหนะ ในภาคีฯร่วมโดย คุณวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเสริมกสิกร ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องยานพาหนะให้กับคณะภาคีฯเดินทางจากตำบลเริ่มต้นวัดมิ่งเมือง ไปจุดหมายปลายทางยัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นโดยมีนายราเชนทร์ ศรีไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและท้องที่ร่วมกันต้อนรับภาคีฯได้มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับผู้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด- 19 จำนวน 12 ราย และใบมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ด่านถาวรห้วยโก๋นสำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่มอบให้จะมีความจำเป็นและความสำคัญแก่การยังชีพในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นการให้กำลังใจแก่หน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ด่านถาวรระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านหลังจากนั้นเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปอนมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้างและคุณนงนภัส  คงเมือง นายกกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งช้างได้มาร่วม ในการมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับราษฎรอีกจำนวน 12 รายและปิดท้ายการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ที่เทศบาลตำบลเชียงกลาง ซึ่งได้รับ ความ อนุเคราะห์สถานที่และถวายภัตตาหารเพลพร้อมทั้งจัดอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในภาคีฯโดยนายทรัพย์สมบูรณ์คำหว่าง นายกเทศบาลตำบลเชียงกลางโดยมีนาย นิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลางได้มาร่วมกิจกรรมด้วยพร้อมด้วย คุณณัฐกิจตรา  แสงสุวรรณ นายกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงกลาง ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวน 12 ราย ให้กับผู้ประสบ วิกฤตการณ์โควิด-19 มีเจ้าที่ในภาคีฯได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าแมสและการใช้เจลล้างมือและการล้างมือด้วยสบู่โดยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยตามหลักวิชาการทางสาธารณสุข นอกจากนี้แล้ว นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลางยังได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้กับราษฎรที่มาร่วมงานด้วย การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นที่พึงพอใจของราษฎร ที่เล็งเห็นว่าแม้ยามยากก็ไม่ถูกทอดทิ้งนับว่าเป็นหนึ่งน้ำใจ พลังของคนน่านตามโครงการกองทุนอาหารในภาวะวิกฤต ของมูลนิธิพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมืองซึ่งมีภารกิจแรกคือคนละไม้คนละมือคนละมื้อคนละวัดและแผ่ผลานิสงส์เหล่านี้ไปยังราษฎรส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเรียกว่ากิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจให้คนนครน่าน ราษฎรที่รับผลกระทบต่างมีความสุขใจและรู้สึกอบอุ่นใจมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นพร้อมจะเป็นกำลังแก่นสารในการร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายการเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ให้เข้าสู่จังหวัดน่านตลอดไปชฏิลรัตน์​ เอกอนันต์กุล​ จังหวัดน่าน​รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.