ทัพเรือภาคที่ 3 นำถุงยังชีพที่ได้รับจากวัดเทสก์ธรรมนาวา(วัดท่าไทร)ไปมอบให้กับประชาชนอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 พร้อมด้วย พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่  3 พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติของชาติทางทะเลภาค 3 และพลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 และคณะนำถุงยังชีพที่ได้รับจากวัดเทสก์ธรรมนาวา(วัดท่าไทร)อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปมอบให้กับประชาชนอำเภอเกาะยาว จำนวน 300 ชุด พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายโดยมี ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว นาวาเอก พิเชษฐ์ โตเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอเกาะยาวให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.