อำนาจเจริญ - เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รับบริจาคโลหิต บริเวณหอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14พฤษภาคม 63 เวลา 08.00 น.  นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอลืออำนาจ  พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลลืออำนาจ  บุคลากรด้านสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจาก รพ.สต.ทั้ง ๑๐ แห่งในอำเภอลืออำนาจร่วมให้บริการกับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ  ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาและอวัยวะในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ    ผลการรับบริจาค มีประชาชนมาลงทะเบียนบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 223 ราย บริจาคโลหิตได้ 194 ราย/ยูนิต

   บริจาคดวงตา 1 ราย  บริจาคอวัยวะ 1 ราย และเหล่ากาชาด แจกหน้ากากผ้า ให้กับ อสม.ทั้ง 7 ตำบลๆละ 500 ชิ้น รวม 3,500 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป   ผู้บริจาคโลหิตทุกราย จะได้รางวัลน้ำใจกลับบ้านทุกคน อาทิเช่น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ถังน้ำ กาละมัง แอลกอฮอล์ล้างมือ  และอื่นๆ

ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.