นครสวรรค์ - หนองบัวเปิดตลาดนัดภายในวัดหนองกลับ-หนองบัว ตามมาตรการผ่อนปรน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พ่อค้า แม่ค้า ต่างจับจองพื้นที่ภายในวัดหนองกลับ-หนองบัว วัดหลวงพ่อเดิม หลังหยุดมานานนับเดือน สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) และในช่วงมีมาตรการผ่อนปรนของทางภาครัฐ พระมหาสุชาติถิรญาโณ ปธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ-หนองบัว ได้ประกาศทางหอกระจายข่าวภายในวัด ขอความร่วมมือทั้งแม่ค้าและประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าตลาด โดยทางเข้าในแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.คอยตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ภายในตลาดนัดดังกล่าวภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.