อุทัยธานี-ชาวบ้านเฮกันทั้งหมู่บ้านรอดตาย ผลการเจาะบ่อบาดาลน้ำสำเร็จ ขอขอบคุณไปยังหลวงพ่อวัดหนองเรือโกลน ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 5 พ.ค.63 โดยมีพระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าคณะตำบลหนองกลางดงหนองสระ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พร้อม นางธนพร เลิศฤทธิ์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 51 ฒ.3 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี พร้อมชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากปีนี้น้ำนั้นได้แห้งแล้งหนักมาก จนทำให้ชาวเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา ประชาชนในครัวเรือนทั่วไป คนเลี้ยงสัตว์วัวควาย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมาเจอกับปัญหาโรคไวรัสโควิด-19ซึ่งทำให้ชาวบ้านออกไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องออกมาซื้อน้ำกันเองเพื่อนำมาอุปโภคและบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ออกมาปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากทางวัดหนองเรือโกลน เพื่อขอสถานที่ขอทำการเจาะบ่อในวัดหนองเรือโกลน ซึ่งทางเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง กิตติธัช ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน ได้อนุญาติให้นักขุดเจาะบ่อบาดาลมาทำการเจาะน้ำให้กับชาวบ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากรวมทั้งประชาชนทั่วไปและสัตว์หลากหลายชนิดได้ขาดแคลนน้ำ การเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ต้องใช้ความลึกของบ่อประมาณ 200 เมตร ซึ่งใช้งบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ 360,000 บาท ส่วนทางชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ได้รวบรวมเงินเป็นบางส่วนได้ทั้งหมด 80,000 บาท แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาท ส่วนของชาวบ้านอยากให้หน่วยงานทางภาครัฐและเบื้องบนที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยเงินสนับสนุนการเจาะบ่อน้ำในครั้งนี้

แต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องออกมาซื้อน้ำกันเองเพื่อนำมาอุปโภคและบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ออกมาปรึกษาหารือขอความช่วยเหลือจากทางวัดหนองเรือโกลน เพื่อขอสถานที่ขอทำการเจาะบ่อในวัดหนองเรือโกลน ซึ่งทางเจ้าคณะตำบลหนองกลางดง กิตติธัช ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน ได้อนุญาติให้นักขุดเจาะบ่อบาดาลมาทำการเจาะน้ำให้กับชาวบ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากรวมทั้งประชาชนทั่วไปและสัตว์หลากหลายชนิดได้ขาดแคลนน้ำ การเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ต้องใช้ความลึกของบ่อประมาณ 200 เมตร ซึ่งใช้งบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลในครั้งนี้ 360,000 บาท ส่วนทางชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ได้รวบรวมเงินเป็นบางส่วนได้ทั้งหมด 80,000 บาท แต่ยังขาดเงินอยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาท ส่วนของชาวบ้านอยากให้หน่วยงานทางภาครัฐและเบื้องบนที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยเงินสนับสนุนการเจาะบ่อน้ำในครั้งนี้

หลังจากทำการเจาะบ่อบาดาลน้ำ วันที่ 29 เม.ย.63 สำเร็จแล้ว จนมาถึงวันที่ 5 พ.ค.63 ทางวัดได้เพิ่มขนาดความลึกลงไปจากเดิม 200 เมตร ได้เพิ่มความลึกอีก 43 เมตร รวมแล้วความลึกรวม 243 เมตรเพื่อให้ได้กระจายน้ำไปยังหมู่บ้านให้ได้มากที่สุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท ต่อมาทางวัดก็จะนำท่อประปาต่อไปยังหอประปาหมู่บ้านวัดหนองเรือโกลน เพื่อทำการกระจายน้ำใช้ไปยังหมู่บ้านอีกที ซึ่งในครั้งนี้ทางชาวบ้านหมู่ 1 ต.หนองกลางดงเป็นบางส่วน หมู่ 3 ต.หนองกลางดง หมู่ 6 ต.ทัพทันเป็นบางส่วน หมู่ 7 ต.หนองกลางดงเป็นบางส่วน หมู่ 9 ต.หนองกลางดงเป็นบางส่วน หมู่ 11 ต.หนองกลางดงเป็นบางส่วน และหมู่ 5 ต.ทัพทันเป็นบางส่วน ที่ได้รับการช่วยเหลือใช้น้ำจากการเจาะบ่อบาดาลน้ำในครั้งนี้

นายสำเนา ทองศรี  ภาพ/ข่าว รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.