ชุมพร-ไม่ทิ้งกัน ชาวเขาชาวเลส่งน้ำใจแลกเปลี่ยนอาหารสู้ภัยโควิด19

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณชายทะเลหาดภราดรภาพ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สาธารสุข ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ อสม. เกษตรกรชาวสวนจากอำเภอพะโต๊ะ และชาวประมงในพื้นที่ อบต.ปากน้ำชุมพร ร่วมกิจกรรม "ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำชุมพร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนพืชผักผลไม้จากชาวสวนในพื้นบนเขาของอำเภอพะโต๊ะ กับอาหารทะเลของชาวเลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
         นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า "กิจกรรมในวันนี้เป็นพี่น้องชาวชุมพรผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้ร่วมกันคิดขึ้น ซึ่งได้มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันละกัน ในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีในขณะนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของชายทะเลชุมพรที่มีอาหารทะเลมากมาย และความอุดมสมบูรณ์ของพืชสวนต่างๆ ที่มาจากบนเขาในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ได้นำมาแลกเปลี่ยนกัน ระหว่างชาวเล กับชาวสวน แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนชุมพร ซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนชุมพรมีความเข้มแข็ง แม้ว่าจะประสบปัญญาจากโรคระบาดดังกล่าว แต่เราก็มีอาหารบริโภคได้อย่างอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหารของจังหวัดชุมพรของเรา และนอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงทางอาหารแล้ว ก็คือเรา "ชาวชุมพรไม่ทิ้งกัน"

ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.