ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพให้ประชาชน 1,000 ชุด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ออก และตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด ในโครงการ “จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยการประสานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบริจาค นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ เทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริษัท ตาตง บริษัท เกียร์ 19 ก่อสร้าง ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.นครสวรรค์ บริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 หจก.ต้องตามเบญจ์ ร้านนรินทร์ขายผ้า บริษัท ณัฐรดา เท็กไทล์โปรดักส์ บริษัท ทรายทองนครสวรรค์ บริษัท เอพี เฟอร์นิเจอร์ บริษัท นิภา (สุธาสินีฟู๊ด) ร้านระพีพรรณดอกไม้สด ร้านคลีนเฮด โมเดิร์น อี สโมสรฟุตบอลสี่แควซิตี้ โรงแรมราชาวดี และได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีจิตอาสา มาช่วยจัดชุดถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนในครั้งนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเว้นระยะห่างประชาชนที่มารับถุงยังชีพ และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19


อัมพณ จับศรทิพย์ 0886536594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.