ยโสธร-พร้อมใจเปิดกิจกรรมส่งยา ส่งกำลังใจ ส่งความห่วงใยถึงบ้าน

ที่จังหวัดยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งได้จัดระบบการส่งยา ทั้งยาของผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลยโสธร และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยได้นำส่งในลักษณะของ “Drug Delivery BY อสม.”    ด้านนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19ใน การนำส่งยาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้นำส่งและผู้รับมอบ รวมทั้งต้องมีมาตรการตามขั้นตอน เพื่อให้การนำส่งยาถูกต้อง ถูกเวลา และถูกคน รวมทั้งการให้ความรู้คำแนะนำ ให้กำลังใจ และการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านภายใต้คำขวัญ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 อย่างเข้มข้น และที่ผ่านมาในระดับอำเภอแต่ก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการส่งยาให้ผู้ป่วยทุกพื้นที่ทั้ง  78 ตำบล ใน 9 อำเภอ  ของจังหวัดยโสธรวีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว TVช่อง13 สยามไทย/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.