อุทัยธานี-ปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เวลา 9.30 น ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีที่เกี่ยวข้องทุกส่วน


การปล่อยขบวนคาราวานมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของบริโภคไปช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีทั้ง 70 ตำบล 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 900 หลังคาเรือน ที่จังหวัดอุทัยธานีแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในการเร่งด่วนซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีโดยใช้เจ้าหน้าที่และพาหนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 49 คันเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบถึงบ้านในวันนี้  ซึ่งมีสิ่งของบรรจุในถุงยังชีพ อาทิเช่น ข้าวสารเจ้าคัด 5% ขนาดบรรจุถุง 15 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 6 กระป๋องน้ำ น้ำมันพืชถั่วเหลือง 1 ขวด นมกล่องยูเอชที 1 ..แพ็ค 6 กล่อง ดังกล่าว

สำเนา ทองศรี  ถ่ายภาพรายงาน 061-3710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.