อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดร. อลงกต วรกี ร​องผู้ว่ารา​ชการจังหวั​ดอุทัยธานี​ เวลา 09.00 -​  12.15 น. เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน​ โครงการพัฒนา และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงมปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเสิมสร้างการบูรณาการความร่วมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ณ ห้องประชุม ศูนย์์พัฒนา​ราษฎร​บนพื้นที่สู​ง จังหวัดอุทัยธานี​ เขตพัฒนาราษฎรบ​นพื้นที่สู​ง แม่ดีน้อย​ ตำบลแก่นมะกรูด​ อำ​เภอบ้านไร่​ ผลการประชุมมีมติดังนี้
1. กำหนดให้มี การประกวดแข่งขัน ระดับอำเภอบ้านไร่ คือ การทำกาแฟสด รสชาติ แกนมากรูโด โดยมีองค์ประกอบคือ กาแฟอาราบิกาของตำบลแก่นมะกรูด และหรือตำบลบ้านไร่เท่านั้น  และผลผลิตพื้นที่ที่มีทั้งปีเป็นส่วนผสม  ณ ตำบลแก่นมะกรูด อาทิเช่น  กล้วย ทั้งนี้ ต้องมีต้องรสชาติ​กาแฟสดเป็นหลัก และผลผลิตพื้นที่ เป็นรอง ผู้แข่งขันต้องแสดงสูตรกาแฟ รสชาติ แกนมากรูโด ในวันประกวดแข่งขัน ผู้แข่งขัน เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดอุทัยธานี ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ทั้งนี้ มีการตั้งคณะกรรมการตัดสิน มีบาริสตาระดับประเทศ เป็นวิทยากร ด้วย ก่อนการประกวดแข่งขัน กำหนดให้เชิญวิทยากรดังกล่าวเป็นกรรมการ และอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนดำเนินการประกวดแข่งขัน ดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ณ รีสอร์ท ตำบลแก่นมะกรูด ( ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ รับผิดชอบ )​
2. กำหนดให้มีการแปรรูป ผ้ากะเหรี่ยง​ โดยดำเนินการ ประกวดผลิตภัณผ้ากะเหรี่ยง เชิญผู้ประกอบการบ้านโสดา มาเป็นวิทยากร และสร้างเครือข่าย การแปรรูป เสื้อ กระโปรง ชุด กางเกง กระเป๋า เป้  กลางวัน / กลางคืน สุภาพสตรี  สรุปความก้าวหน้าภายใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์์พัฒนา​ราษฎร​บนพื้นที่สู​ง จังหวัดอุทัยธานี​ เขตพัฒนาราษฎรบ​นพื้นที่สู​ง แม่ดีน้อย​ ตำบลแก่นมะกรูด​ อำ​เภอบ้านไร่​  ( ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ และอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี )​
3. กำหนดให้มีการประกวด เชพบ้านไร่ โดยใช้วัตถุดิบของพื้นที่ อาทิเช่น กาแฟอาราบิก้า ผักดีหมี กล้วยใข่กะเหรี่ยง และผักกูด ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป ทีมละ 3 คน ระยะเวลา 1 ขั่วโมง นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ ภายใน  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์์พัฒนา​ราษฎร​บนพื้นที่สู​ง จังหวัดอุทัยธานี​ เขตพัฒนาราษฎรบ​นพื้นที่สู​ง แม่ดีน้อย​ ตำบลแก่นมะกรูด​ อำ​เภอบ้านไร่​  (  องค์การ​บริหารส่ว​น​จังหวัด​อุทัยธานี​ ที่ทำ​การป​กค​รอ​งอ​ำเภอบ้านไร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ )​
4.  กำหนดให้มี   Amazing  บ้านไร่  เท่ One Day Trip  โดยท่อวเที่ยว ชิม ชม ช๊อป  อำเภอบ้านไร่ / ตำบลแก่นมะกรูด ภายใน 1 วัน เวลา 08.00 -​ 17.00 น. นำเสนอในการประชุมคราวต่อไปวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์์พัฒนา​ราษฎร​บนพื้นที่สู​ง จังหวัดอุทัยธานี​ เขตพัฒนาราษฎรบ​นพื้นที่สู​ง แม่ดีน้อย​ ตำบลแก่นมะกรูด​ อำ​เภอบ้านไร่​  (  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี )
5. การทำสปา กำหนดให้เสนอที่ประชุทคราวต่อไป วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์์พัฒนา​ราษฎร​บนพื้นที่สู​ง จังหวัดอุทัยธานี​ เขตพัฒนาราษฎรบ​นพื้นที่สู​ง แม่ดีน้อย​ ตำบลแก่นมะกรูด​ อำ​เภอบ้านไร่​
เวลา 14.30 น. ปฏิบัติราชการแทน ท่าน ณรงค์​ รักร้อย​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​  ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดูแล และเตรียมความพร้อมปล่อยลูกช้างจากป่าห้วยขาแข้ง กรณีที่พลัดหลงแม่ช้าง และได้รับบาดเจ็บ ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  อำเภอลานสัก ผลการดำเนินการพบว่า ลูกช้างอายุ 3 -​ 5  เดือน บาดเจ็บที่ ข้อเท้า ต้องใช้นมสำหรับทารกอายุไม่เกิน 1 ปี เอ็นฟาแลค วันละ 5 กล่อง ต้องใช้น้ำเกลือล้างแผล แบบ NSS วันละ 3 ขวดลิตร สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่มีงบประมาณรายจ่ายสนับสนุน จึงต้องใช้เงินส่วนตัวทดรองใช้จ่ายไปก่อน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา บริจาค ได้ที่ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด​อุ​ทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 อนึ่งแผนการดำเนินการขั้นต่อไปคือ กำหนดรักษาแผลลูกช้างภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2563​ กำหนดตรวจสอบโขลงช้างที่มี แม่ลูกอ่อน หรือช้างพี่เลี้ยง ซึ่งมี จำนวน 3 โขลง แล้วทดลองนำลูกช้างเข้าโขลงภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หากเลยกำหนดเกรงว่า โขลงช้างจะไม่รับลูกช้างเข้าโขลง เนื่องจากผิดกลิ่น หากล้มเหลวต้องส่งลูกลช้างไปที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้​ ซึ่งอาจมีแม่ช้าง หรือช้างพี่เลี้ยง ต่อไป ประเด็นดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้​

นายสำเนา ทองศรี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.