อุทัยธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี และ วิทยากร จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3 A - 214 ปฏิบัติภารกิจดังนี้.หน่วย : ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี .ภารกิจ : ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี  ประกอบด้วย ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี  และ วิทยากร  จิตอาสา 904 รุ่น 3 / 62 หลักสูตรหลักประจำ เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เลขประจำตัว 3 A - 214 ร่วมกับ วิทยากร จิตอาสา 904 จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย นาย จงโปรด เขตต์กรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขประจำตัว 2 A – 286 นาย วัชรพงศ์ ภาณุรัฐสินธรณ์ จ่าจังหวัดอุทัยธานี  เลขประจำตัว 3 ก – 157 และนาย สุรเชษฐ์ สุขเกษม ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เลขประจำตัว 3 ก - 161  ปฏิบัติภารกิจอำนวยการโดย ท่าน ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุทัยธานี ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.วัน เวลา : วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น..สถานที่ : ณ อาคารภัคดี ( หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี   จิตอาสาพระราชทานภัยพิบัติ จำนวน 17 นาย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 34 คน ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.ผลการปฏิบัติ : ไม่มีปัญหา และอุปสรรค ประชาชนพึงพอใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์


 

นายสำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.