ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563

ที่ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น สำหรับ "ต้นรวงผึ้ง" ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม

     เนื่องจากเมืองศรีราชามีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น จนเป็นสังคมเมืองที่มีแต่ตึกสูง อาคาร คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นอย่างมากมาย จนไม่มีพื้นที่ให้ต้นไม้ได้เติบโต ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึก ให้มีความรู้สึกอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทน และยังเป็นการช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.