นครสวรรค์-จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงานแห่ชาติ  ประจำปี 2563  ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์  โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVD - 19 ขึ้น 

ทั้งนี้ได้ประสานกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตอย่างเพียงพอจ่ายสนับสนุนแก่โรงพยาบาล ลดภาวะการขาดแคลนโลหิต   1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน  ส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยในวันนี้มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 115 คน นอกจากนั้น บริษัทนันยางการ์เมนท์ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ผู้ปฏิบัติงานของจังหวัดนครสวรรค์ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.