นายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพั นธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยนายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านบ้าน ฯลฯ อสม. บ้านกัลยารัตน์ ต.หนองเต่า ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งครอบครัวนายเจียน -นางอุไร เจติยาธิ พ่อแม่และบุตรสาว(นางสาว รัชดาภรณ์ เจติยาธิ) จัดหามาให้ จำนวน 76 ชุด ณ วัดกัลยารัตน์ ต.หนองเต่า
   ทั้งนี้คณะผู้นำท้องที่ /อสม.ได้มาทำหน้าที่คัดกรองบุคคล ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจล การจัดที่นั่งให้ห่างกัน มีเจ้าอาวาสวัดกันยารัตน์ เข้าร่วมในการมอบด้วย
ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.