ชุดปฏิบัติงานลงพื้นที่ จัดระเบียบตลาด ร้านค้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัด นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และนายวันเฉลิม ฮกชุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวจากจังหวัดภูเก็ต ณ วัดศรีกัลยาณนิคม โดยนำวิถีพุทธเข้ามาสอดแทรกระหว่างการกักตัว เช่น การทำสมาธิ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงมาปรับใช้ เป็นต้น

จากนั้นร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรื่อง การจัดระเบียบตลาด ณ ตลาดนัดวังซ่าน อ.แม่วงก์ จากการตรวจติดตาม พบว่า ผู้ดำเนินการตลาดนัดได้ทราบข้อกำหนดตามมาตรการผ่อนคลาย และพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เช่น มีการกำหนดทางเข้าออก มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้บริการ มีเจลล้างมือ การสวมใส่หน้ากาก การทำความสะอาดพื้นผิว และอื่น ๆ

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.