ธ.ก.ส. อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดระเบียบ ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพิชัย  บัวตูม รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว นางทิพวรรณ  แก่นเพิ่ม ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเก้าเลี้ยว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทต.เก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดระเบียบประชาชนที่มารับบริการ ธกส.เก้าเลี้ยว ซึ่งมีจำนวนมาก โดยได้จัดเต๊นท์ วางเก้าอี้เว้นระยะ เจลล้างมือ วัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และไม่มีการประชาสัมพันธ์ ในการเฝ้าระวังระงับยับยั้ง ของเชื้อไวรัสโควิด 19

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594      
ขับเคลื่อนโดย Blogger.