เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้พี่น้อง อสม.ทั่วจังหวัดนครสวรรค์

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทำพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายปรีชาเดชพันธุ์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ขอเข้าร่วมในพิธี
ซึ่ง นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย โดยมีเป้าหมายในการตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยให้ได้จำนวน 10 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถซักทำความสะอาดได้ และนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพื่อนำมาให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนทั่วไป เพื่อนำมาใช้สวมใส่ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจแพร่เข้าสู่ทางเดินหายใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไปสู่บุคคลอื่น ทั้งนี้ เบื้องต้นได้จัดส่งผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการตัดเย็บ และแจกจ่ายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นกลุ่มแรก สืบเนื่องจากเป็นผู้ดูแลใกล้ชิดประชาชน ซึ่งเป็นจำนวน 18,552 ท่าน ๆ ละ 2 ชิ้น โดยในการจัดส่งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการจัดส่ง หน้ากากอนามัยถึงมือพี่น้อง อสม.ทุกท่าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ทำการปกครองจังหวัด พร้อมกันบรรจุ หน้ากากอนามัยใส่ซองจดหมายซองละ 2 ชิ้น เพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งมอบ ให้กับที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปแจกให้แก่พี่น้อง อสม. ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ รวม 37,104 ชิ้น

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.