โครงการถ่ายชีวิตโค- กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ โครงการถ่ายชีวิตโค -กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอแม่วงก์ นายสัตว์แพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี

ด้วยกรมปศุสัตว์ ไปจัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมถ่ายชีวิตโค-กระบือ จากส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จังหวัดละ 56 ตัว รวมทั้งสิ้น 4,910 ตัว เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ต่างๆ

จังหวัดนครสวรรค์จึงได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการถ่ายชีวิตโค-กระบือ จำนวน 56 ตัว และต่อมากรมปศุสัตว์ ขอเป้าหมายคืน 15 ตัว คงเหลือที่จังหวัดนครสวรรค์ จะต้องดำเนินการจัดหาและถ่ายชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวน 41 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ซึ่งมีผู้รวมบริจาคโค-กระบือ เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรแล้วจำนวน 14 ตัว เป็นโค 13 ตัว และกระบือ 1 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จะต้องจัดหาเพิ่มจำนวน 27 ตัว ดังนั้นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเงินจากการรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 226,615 บาท และขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมจากโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อจัดหาโคกระบือให้ครบทุกจำนวน- 41 ตัว ตามเป้าหมาย เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของ โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

ภาพข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.