ชาวยะลา ปลื้ม ได้รับบ้านพร้อมโฉนดที่ดิน หลังร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 29/9 ซอยสุดสงวน ถนนวิฑูรอุทิศ 10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ทำการมอบบ้าน,โฉนดที่ดิน,เงิน เครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่นางห่วงใย ดิสิงห์ กรณี ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561ผ่านมา

โดยกรณีดังกล่าว นางห่วงใย ดิสิงห์ ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ว่ามีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้องดูแลบุตรที่พิการทางจิต บ้านที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและที่ดินข้างเคียงได้ถมดินเกินกว่าระดับบ้านของตนอง ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านเมื่อฝนตก ประกอบกับบ้านกำลังจะถูกยึด เนื่องจากได้จำนองไว้กับญาติ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาร่วมกับอำเภอเมืองยะลา ได้มอบบ้าน โฉนดที่ดิน และเงิน รวมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภคสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับนางห่วงใย ดิสิงห์ ซึ่งหลายภาคส่วนเห็นว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก จึงพร้อมใจกันจัดหางบประมาณจำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มาซ่อมแซมบ้าน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมโดยนายอำเภอเมืองยะลาได้จัดหาวัสดุและระดมช่างที่มีฝีมือด้านก่อสร้าง จากกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลา ที่ 2 มาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง โดยใช้งบประมาณไปจำนวน 38,000 บาท ใช้เวลาดำเนินการ 9 วัน จึงแล้วเสร็จและนำเงินจำนวน 20,000 บาท ไปไถ่ถอนโฉนดที่ดินที่จำนองไว้คืน ส่วนเงินที่เหลืออีกจำนวน 12,000 บาท จะได้มอบให้กับนางห่วงใยฯ ไว้ใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ขณะที่ห่วงใย ดิสิงห์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ตื่นเต้น นอนไม่หลับ และขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสร้างบ้านให้ ไม่คิดว่าตนเองจะได้รับความช่วยเหลือ เพราะก่อนหน้านี้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ลำบากมาก


สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือนางห่วงใย ติสิงห์ ในครั้งนี้ จังหวัดยะลาและอำเภอเมืองยะลาได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายซึ่งถือเป็นกิจกรรมการกระทำความดีร่วมกัน

ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.