ชลบุรี - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รอบที่ 1

ที่อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็ก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางวิภา เหลืองวัฒนพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รอบแรก จำนวน 900 โดส ซึ่งได้ประสานขอใช้สถานที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก เพราะสถานที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับการจัดระเบียบเว้นระยะห่างทางสังคม โดย ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จะได้โควต้าวัคซีนประมาณ 3,000 โด๊ส  ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการฉีดวัคซีน ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทุกคน เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ทุกคน หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป  โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขออกคัดกรอง และแจกบัตรคิวให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะไม่เกิดความแออัดในการรับบริการและในส่วนของกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทางโรงพยาบาลก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน และส่วนของวัคซีนในรอบต่อไป หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบต่อไป สัมภาษณ์  นางวิภา เหลืองวัฒนพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.