ราชบุรี - เพื่อนช่วยเพื่อน รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19 แจกถุงยังชีพ 800 ชุด

วันที่ 14 พ.ค.63 ที่วัดรางม่วง หมู่ 8 ต.รางม่วง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัดรางม่วง พร้อม พ.ต.ท.จิตติ จันทรโรจน์ สวป.สภ.จอมบึง, นายมงคล สิริเอก กำนัน ต.รางม่วง, นายวีระศักดิ์ ครือเครือ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และผช.ผญบ. ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพจำนวน 800 ชุด ตามโครงการ“เพื่อนช่วยเพื่อน รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19” ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลรางม่วง และตำบลอใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยมี จนท.สาธารณสุขตำบล จนท.อสม. และ จนท.มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี คอยอำนวยความสะดวก พร้อมจัดระเบียบการเว้นระยะห่าง จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ป้องกันเชื้อให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับถุงยังชีพ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งยังได้จัดชุดถุงยังชีพ ออกแจกจ่ายให้กับคนยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ถึงบ้านพักอีกด้วย
    นายวีระศักดิ์ ครือเครือ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 กล่าวว่า โครงการ“เพื่อนช่วยเพื่อน รวมใจเพิ่มสุข หยุดโควิด-19” นั้น ริเริ่มมาจากเจ้าอาวาสวัดรางม่วง ที่ประสงค์อยากช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะกรรมการของวัดรางม่วง จึงได้จัดโครงการดังลกล่าวขึ้น พร้อมร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร มาม่า ไข่ไก่ และยารักษาโรค เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 800 ชุด ใช้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.รางม่วง และตำบลใกล้เคียง ซึ่งคาคว่าสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้มากกว่า 600 ครัวเรือน

    นายสมนึก แสงสุข อายุ 79 ปี ผู้ป่วยโรคแขนขาอ่อนแรง ชาวตำบลรางม่วง กล่าวว่า ตนได้เดินทางมารับถุงยังชีพเนื่องจากได้ยินประกาศจากทางวัดฯ ตนรู้สึกดีใจมากที่ได้รับถุงยังชีพ เพราะปัจจุบันตนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19มาก ซึ่งการที่ได้รับถุงยังชีพในครั้งนี้จะสามารถต่อชีวิตให้กับตนไปได้อีกหลายวัน ถ้าถามว่าตนรู้สึกท้อแท้ไหม ตนขอตอบว่า ไม่เลย และก็ไม่อยากให้ทุกคนที่กำลังประสพปัญหาได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ อย่าได้คิดท้อแท้จนคิดฆ่าตัวตาย เพราะทุกอย่างมีทางแก้

    ด้านนางเมมิกา ประจวบวัน อายุ 45 ปี ชาวบ้านรางม่วง ได้อุ้มลูกน้อยวัยขวบเศษมารับถุงยังชีพ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและอยากขอบคุณที่ทางวัดฯ กับทางผญบ. ได้ร่วมกันคิดโครงการช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะคนที่จะรู้ดีถึงความยากลำบากของชาวบ้านอย่างแท้จริงก็คือ ผญบ. และทางวัด จึงอยากฝากถึงหน่วยงานต่างๆที่จะให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างแท้จริง สมควรให้ทาง ผญบ.ในพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.