ระยอง - อีสท์ วอเตอร์ จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์  ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน (บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix it center) ณ ประปาชุมชนหมู่ 1 วัดดอนจันทร์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง คณะกรรมการประปาชุมชนและผู้นำชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบโครงการฯ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านน้ำแก่ชุมชน

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.