รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 23.30-03.00 น.ณ ศูนย์ท่ารถ บขส.จังหวัดนครสวรรค์ พันเอกสุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมชุดปฏิบัติการกองร้อยบริการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุดปฏิบัติการฝ่ายทหาร และ ตำรวจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดระเบียบสังคมตาม พรก. ฉุกเฉิน ส่งชาวเมียนมา กลับภูมิลำเนา ณ สถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 ช่วงขยายเวลา ฉุกเฉินขึ้นตามสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในคืนนี้มีขนวนรถ ที่ขนส่ง แรงงานชาวเมียนมาร์ มาทั้งหมด 23 คัน ปลายทาง ส่งกับ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งแรงงานดังกล่าว ก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดของชุดปฏิบัติการของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างดี
!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.