สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรม การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ สู้โควิค 19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยนายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ  ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 20คน ณ วัดคำเรือง ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน


ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอีกด้วย

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 - 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.