โรงพยาบาลสวรรค์ประขารักษ์ รับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ" เป็นแห่งที่ 12

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าว เป็นการระบาดใหญ่ ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผล

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Swab Unit) ที่พัฒนาโดย
เอสซีจีให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรับสถานการณ์โรคโควิด-19
    โดยวันนี้ (วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” Modular Swab Unit) ให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12 โดยมี นายอรรถพร
สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และผู้บริหารเอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานฯ ณ ห้องตรวจหาเชื้อ บริเวณคลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

     “ห้องตรวจหาเชื้อ” เป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานแก่โรงพยาบาล
20 แห่งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากคนไข้สู่บุคลากรทางการแพทย์

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.