ศรีสะเกษ-ขับเคลื่อนวาระจังหวัด การบริหารจัดการภาคการเกษตร ทุเรีนยนภูเขาไฟศรีสะเกษวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่สวนทุเรียนผู้ใหญ่สิตร์ 225 หมู่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในการเสวนาขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ การบริหารจัดการภาคการเกษตร “สินค้าทุเรียนศรีสะเกษ” ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมี เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน 20 คน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ซึ่งมีทั้งวิธีการปลูก การดูแลปรับปรุง บำรุงรักษา และการจำหน่ายการทำตลาด พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด หอการค้าจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมเสวนา นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  พันเอกพัฒนพงศ์ แสนภูวา หัวหน้างานมวลชล และการข่าว กอ.รมน. จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ นายเมธี ชินชัย เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ และนายพิสิตร์ ภูโท เจ้าของสวนทุเรียนให้การต้อนรับ
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในส่วนของวาระจังหวัด ก็ได้ดูที่ภารกิจที่เป็นปัญหาและภารกิจที่มีการขับเคลื่อนซึ่งมีทั้งหมด 10 เรื่อง และหนึ่งในสิบเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของการเกษตรเนื่องจากว่าศรีสะเกษของเราเป็นเมืองเกษตร เราก็ได้จัดการบริหารรายตัว มีทีมงานบริหาร ซึ่งในกลุ่มผลไม้นี้ ทุเรียนก็เป็นหนึ่งในวาระของจังหวัด ซึ่งในขณะนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต่างก็เฝ้าตั้งตารอคอยที่จะออกมาลิ้มรสทุเรียนภูเขาไฟซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วว่า เป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีมีมาตรฐาน มีอัตลักษณ์ของเขาเอง ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจีไอไปแล้ว ตอนช่วงนี้ ก่อนที่ทุเรียนจะออกมาสู่ตลาด จริงๆแล้วทุเรียนศรีสะเกษจะสุกเต็มที่และออกสู่ตลาดประมาณปลายเดือนมิถุนายนต้นกรกฎาคม เกษตรกรก็จะมั่นใจในการดูแลในการบำรุงรักษาผลผลิตพร้อมที่จะนำทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานออกสู่ตลาด
ด้านนายพิสิตร์ ภูโท เจ้าของสวนทุเรียน กล่าวว่า สวนตนมีทั้งหมด 20 ไร่ มีทั้งที่ปลูกใหม่อายุได้ 3 ปี   9 ปี 16 ปี และอายุ 24 ปี ซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผลผลิตทุเรียนดี  มีพ่อค้าส่งออกได้มาติดต่อขอซื้อเหมาทุเรียนของตนแล้ว เป็นการซื้อเหมา 2 รุ่น รุ่นแรก ขายไปแล้ว 200 ลูก อีกประมาณ 20 กว่าวันก็จะตัดอีกรุ่น รวมแล้วปีนี้จะขายทุเรียนได้เงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) ส่วนที่ปลูกใหม่นั้นเป็นการตัดโค่นต้นยางพาราทิ้งแล้วลงทุเรียน ปีหน้าจะได้ผลผลิต อีก 10 ไร่///
ภาพพข่าว โดย... วสันต์ ดอกไม้...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.