ผู้ว่าฯ ยะลาเดินทางพบปะให้กำลังใจ ผู้ที่ได้รับอนุญาตกลับบ้าน 29 ราย หลังครบ14วันวันนี้ 9 พ.ค.63 ศูนย์สังเกตการโรคสำคัญ โควิด-19 จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธรยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้อนุญาตให้ผู้สังเกตอาการที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวน 29 ราย เดินทางกลับยังภูมิลำเนา
โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะลา ร่วมส่ง ให้กำลังใจ พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติตัว

โดยผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เดินทางกลับบ้าน หลังกักตัว14 วัน ซึ่งเป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเซีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 เม.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดปลอดเชื้อ และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์สังเกตการโรคสำคัญ โควิด-19 จังหวัดยะลา เป็นอย่างดี ปัจจุบันภายในศูนย์สังเกตการโรคสำคัญ โควิด-19 จังหวัดยะลา มีผู้เฝ้าสังเกตุอาการ 14 วัน มีจำนวน 131 ราย

ซึ่งทางจังหวัดยะลา ได้มอบหนังสือผ่านการกักตัว 14 วัน คู่มือ และเอกสาร เพื่อใช้ในการยืนยันการกักตัว ให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาติ ทั้ง 29 ราย แยกเป็น ชาย 5 ราย หญิง 24 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดยะลา 4 ราย และเป็นคนที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดต่างๆ อีก25 ราย ทั้งนี้ ผู้เดินทางกลับทั้งหมดจะเดินทางโดยรถบัส มีเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะลา ไปส่งยังเป้าหมายปลายทาง ที่ อ.หาดใหญ่ และสถานีขนส่งหมอชิต กรุงเทพมหานครต่อไป
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.