นครสวรรค์ - นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และซ่อมแซมบ้าน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. นายกองตรีรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอเก้าเลี้ยว/ผบ.ร้อย อส.อ.เก้าเลี้ยวที่ 8 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านซึ่งได้รับคววามเสียหายจากวาตภัย โดยสั่งการให้นายวีระศักดิ์ ทามิน  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยซ่อมแซมบ้านนายแสน  สังฆราม บ้านเลขที่ 9  หมู่ที่ 5 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากวาตภัย โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ  หมู่ที่ 5  ตำบลเขาดิน และแรงงานในหมู่บ้านภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์    
ขับเคลื่อนโดย Blogger.