นครสวรรค์ - ชุดปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอเก้าเลี้ยว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา09.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ พ.อ.ณรงค์ชัย ไชยชนะ ผบ.หน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 34 หน.ชุดตรวจศูนย์ปฎิบัติการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายป้องกันโรคโควิด 19 (ศปม.บก.ทท.)พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เก้าเลี้ยว เทศบาลตำบลเก้า พร้อมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในการตรวจตลาด ร้านค้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ณ ตลาดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ และประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า น้ำหนักถึงภัยร้ายของเชื้อไวรัสโควิด 19 และให้ร้านค้าร่วมมือ ในการปฏิบัติ ตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.