ทหารอิ่มท้อง พี่น้องมีรายได้ ทหารช่วยซื้อ ผลผลิตจากเกษตรกร #น้องทหารอิ่มท้องเกษตรกรอิ่มใจ

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2563 หน่วยทหารในพื้นที่สังกัด  ม.3, ม.3 พัน.13, ม.3 พัน.18 และ  ม.3 พัน 26 จัดกำลังพลเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่แปลงปลูกผักของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการลดภาระในการขนย้าย, ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ในการนี้ หน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวมาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย สำหรับประกอบอาหารให้กับกำลังพล ณ บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.