ตู้ปันสุข ให้น้ำใจทั่วจังหวัดนครสวรรค์ เก้าเลี้ยวเป็นอีกหนึ่งอำเภอ ที่แบ่งปัน

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายรัฐพล  ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดให้มีตู้ปันสุข ประจำอำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจครัวเรือน จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด 19 โดยการจัดเครื่องอุปโภค บริโภค(ข้าวสาร ไข่ น้ำปลา นม มาม่า น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และ(อื่นๆ) ที่จำเป็นต่อการดำชีพแต่ละวัน มาใส่ไว้ในตู้กับข้าวที่เรียกว่า “ตู้ปันสุข อำเภอเก้าเลี้ยว” ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ต่อมาได้มีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใจบุญ ให้แจ้งประชาชนทราบทางหอกระจายข่าว และเชิญชวนผู้ใจบุญ นำสิ่งของมาเติมตู้นี้ให้เต็มตลอดเวลา ขณะนี้มีประชาชนผู้เดือดร้อน มาเอาสิ่งของดังกล่าวพอสมควร ซึ่งคนนึงจะหยิบได้ไม่เกิน 3 ชิ้น เพื่อเป็นการแย่งปันกันให้ทั่วถึง
ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.