นครสวรรค์ - หนองบัวปันสุข อิ่มบุญ อิ่มท้องกันทั่วหน้า

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทน สภ.หนองบัว ดำเนินการตั้งตู้  “ หนองบัวปันสุข ” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป  ในการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน นำมาใส่ตู้ " หนองบัวปันสุข " เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในแต่ละครัวเรือน ผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า2019(COVID-19) โดยการจัดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในแต่ละวัน มาใส่ไว้ในตู้กับข้าวที่เรียกว่า “ หนองบัวปันสุข ” ณ บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการจราจร (สี่แยกไฟแดงหนองบัว)ประชาชนที่ได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์   และเฟสบุ๊ค ต่างก็นำสิ่งของมาบริจาคเติมสิ่งของเข้าในตู้" หนองบัวปันสุข " นี้ให้เต็มตลอดเวลา อิ่มบุญทั้งคนให้ ผู้รับ ก็อิ่มท้อง ขณะนี้ประชาชนผู้เดือดร้อนที่ได้ทราบข่าวต่างทะยอยมาเอาสิ่งของดังกล่าวกันพอสมควร

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.