ตังเก กัมพูชา เชือกกว้านตีขา กระดูกขาขวาหักกลางทะเล ทหารเรือไทย รับเข้าฝั่ง ส่งโรงพยาบาล

วันนี้ (19 พ.ค.63) บริเวณกลางทะเล เกาะกูด จังหวัดตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ได้รับแจ้งเหตุกลางทะเล จากเรือประมง ส.พรประเสริฐชัย 5 ว่า นายพอส เมา อายุ 21 สัญชาติ กัมพูชา ลูกเรือ ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน กระดูกขาขวาหัก สาเหตุจากเชือกกว้านตีที่ขาขณะที่กว้านกำลังทำงานอยู่


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 จึงสั่งการให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 บูรณาการให้การช่วยเหลือลูกเรือที่บาดเจ็บ โดยประสานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) สั่งการให้หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้า (มชด./1) สนับสนุน เรือ ต.270 ซึ่งจอดเรือเฝ้าตรวจจากการลาดตระเวนอยู่ที่ อ่าวใหญ่ เกาะกูด จ.ตราด ออกเรือด่วน เพื่อรับผู้บาดเจ็บจากเรือประมงลำดังกล่าว บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกูด ระยะทาง 19 ไมล์ นำเข้าฝั่ง และประสาน ศรชล.จังหวัดตราด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ ศูนย์ PIPO คลองใหญ่ และโรงพยาบาลคลองใหญ่ อำนวยความสะดวกรับผู้บาดเจ็บบริเวณท่าเรือ เวลา 11.45 น. เรือ ต.270 ส่งตัว นายพอส เมา สัญชาติ กัมพูชา ลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ขึ้นฝั่งที่ ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ โดย ศรชล.จังหวัดตราด ศคท.จังหวัดตราด ศูนย์ PIPO คลองใหญ่ อำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือและให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน โดยนำลูกเรือดังกล่าวส่งให้กับชุดกู้ชีพฉุกเฉินของ รพ.คลองใหญ่ เพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ต่อไป

ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1/กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล.ภาค 1
สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.