อำนาจเจริญ - นายอำเภอลืออำนาจ ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  ตรวจเยี่ยม การจำหน่ายสินค้าของเกษตร ที่นำผลผลิตของตัวเอง มาจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ โดยนายบรรจง ชินแสน เกษตรอำเภอ เป็นผู้บริหารจัดการในการจำหน่ายสินค้าร่ของเกษตรกร       ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยต้านภัย COVID-19 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ โดยจะมีจำหน่ายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตลอดทั้งวัน ซึ่งสินค้าส่วนมากที่มาจำหน่ายเป็นผลไม้ พืช ผักสวนครัว ปลาธรรมชาติ ปลาร้า ปลาส้ม ไข่ไก่ ไข่เป็ดและพันธุ์พืชต่างๆ ส่วนราคานั้น ถูก ปลอดภัย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ พึ่งพากันและกัน ในช่วงที่ทุกคนได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สินค้าทุกชนิดเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเอง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง       ในการเปิดงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ต้านภัย COVID-19 อำเภอลืออำนาจได้บูรณาการทุกภาคส่วนของอำเภอ ก่อนผู้จำหน่ายและผู้ซื้อจะเข้าไปในงาน จะมีทีมงานของสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจตั้งจุดคัดกรอง มีเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจวัดก่อนเข้า ออกในงาน และที่สำคัญทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ทั้งคนจำหน่ายและคนที่จะมาซื้อสินค้าในงานนี้ การซื้อขายครั้งนี้มีสินค้าเข้าจำหน่าย 47 ชนิด มีมูลค่าการซื้อขาย มูลค่ารวม 43,236 บาท มีเกษตรกรจากอำเภอลืออำนาจ  และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และ สวนวิมานดิน กลุ่มสัมมาชีพบ้านเปือย บ้านน้ำท่วม ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกกลาง


ภาพ/ข่าว  วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.