ชลบุรี - ศรชล.ภาค 1 อัญเชิญพระรูปเสด็จเตี่ยประดิษฐาน ณ กองบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ทั้งกำลังพล รวมถึงเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 09.19 น. พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระรูป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ทั้งกำลังพล รวมถึงเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (บก.ศรชล.ภาค 1) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


  โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปีกำหนดเป็น “วันอาภากร” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนและทหารเรือไทย และเนื่องด้วย ศรชล.ภาค 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ดังนั้น ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 จึงได้มีดำริให้อัญเชิญพระรูปเสด็จเตี่ย ที่จัดสร้างจากวัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งพระรูปทำจากเนื้อโลหะ สำริด มีขนาดความสูงจากฐานแท่น 1.5 เมตร มาประดิษฐานที่หน่วยงาน โดยกำหนดอัญเชิญพระรูป ในวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 07.55 น. มีนาวาเอก อนุรักษ์ พรหมงาม รอง ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน ศรชล.ภาค 1 อัญเชิญพระรูปจากหอระฆังแก้ว วัดเทพประสาท (วัดเตาถ่าน) เส้นทางถนนสุขุมวิท 

และเดินทางมาถึง บก.ศรชล.ภาค 1 เวลา 08.05 น. จากนั้นได้อัญเชิญพระรูปขึ้นบนแท่นประดิษฐานชั่วคราว ต่อมาเวลา 09.19 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปฯ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระรูปฯ ณ อาคาร บก.ศรชล.ภาค 1 (ชั้น 2) และประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงเครื่องสังเวย จากนั้นกำลังพลทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงถวายพระองค์ท่าน จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงเดินหน้า เพลงดอกประดู่ และเพลงดาบของชาติ จากนั้นประธานในพิธีฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัย แด่พระอาจารย์ บุญส่ง จันทิโม (หลวงปู่อี๊ด เกจิดังแห่งสัตหีบ) และนิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมในพิธีฯ และหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ทั้งกำลังพล รวมถึงเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
        และในพิธีวันนี้ หลวงปู่อี๊ด ยังได้นำวัตถุมงคลซึ่งได้ตั้งจิตอธิษฐานปลุกเสกเดี่ยวมาแจกให้กับข้าราชการที่มาร่วมงานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.