"สะดวกปัน พลาซ่า" ศูนย์รวมสินค้าของกินของใช้เพื่อกระจายสู่ร้านสะดวกปัน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   นายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์   พร้อมด้วย พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะที่ 1 กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2  พ.ต.อ.คารม  บุญสด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์   นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์   และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน   ร่วมกันจัดกิจกรรม สะดวกปันพลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าของกินของใช้เพื่อกระจายสู่ ร้านสะดวกปัน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ผู้เข้าร่วมทุกหน่วยงาน ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  โดยจัดตั้งร้านสะดวกปันจำนวน  4 แห่ง เพื่อเป็นจุดบริการ สิ่งของอุปโภคบริโภค จากการบริจาค ให้แก่ประชาชน สำหรับร้านสะดวกปันใน 4แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านนาขนวน  ม.5 ต.ขนุน  2. ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนาโพธิ์  ม.3 ต.ชำ  3. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านมะลิวัลย์ ม.9 ต.สวนกล้วย  และ 4. ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านภูเงิน ม.6 ต.ภูเงิน ซึ่งศูนย์ ทั้ง 4แห่งนี้ ได้เปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดคณะที่ร่วมจัดกิจกรรม  อาจพิจารณา เปิดร้านสะดวกปันเพิ่มตามความเหมาะสม

         โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความเสียสละ และความสามัคคีของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จะถูกจาลึกไว้ ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนตลอดไป /// 

ภาพ/ข่าว วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.