น่าน - โครงการรับอาหารฟรี จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์​ ผกก.สภ.เวียงสา​ กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีสัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน ประธานพิธีดร.วรศักดิ์ วงต์วรกุล ประธานกต.ตร.ภูธรจังหวัดน่าน คุณจุรีรัตน์ โพธิ์รักษา ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน คุณอารีรัตน์ ยศมาดี กต.ตร.สภ.ภูเพียง คุณใสสว่าง คนสูง ปลัดอำเภอเวียงสา คุณสำเร็จ มหานิล รองประธานกต.ตร.สภ.เวียงสา คุณภาณุพงษ์ พลายสาร ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.เวียงสา นายนิพนธ์ ภาคภูมิ กำนันตำบลกลางเวียง นายมนัส หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ ผอ.โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร คุณพธิดา สุทธิพันธุ์ กต.ตร.สภ.เวียงสา 

ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรไทย อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของ ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญ กําลังใจ ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตํารวจภูธรภาค 5 และตํารวจภูธรจังหวัดน่าน จึงได้จัดกิจกรรมมอบ อาหารและสิ่งของ ให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงสา ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคดังกล่าว จนรัฐบาลต้องประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในการดํารงชีพ ในชีวิตประจําวัน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยความห่วงใยในความ เป็นอยู่ จึงได้จัดทําโครงการรับอาหารฟรี ขึ้นมา เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน โดยมอบหมายให้ ตํารวจภูธรภาค 5 และ ตํารวจภูธรจังหวัด น่าน นําสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีพมอบให้กับพี่น้องประชาชน โดยให้สถานีตํารวจภูธรเวียงสา เป็นหน่วยในการดําเนินการตาม โครงการ มีประชาชนเข้าร่วมรับแจกอาหารและสิ่งของ จํานวน 300 คน

ภาพ/ข่าว  ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล
ขับเคลื่อนโดย Blogger.