นครราชสีมา - ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงโคราช รวมพลังปศุสัตว์อาสา จัดสร้างหอประชุมรวมใจชาวปศุสัตว์

ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นายบุญเลิศ นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานจัดสร้าง"หอประชุมรวมใจชาวปศุสัตว์" โดยมีชมรมอาสาปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ได้จัดสร้าง"หอประชุมรวมใจชาวปศุสัตว์"โดยเริ่มจากการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วน(ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอพร้อมส่วนราชการสังกัดอำเภอห้วยแถลง/ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์/กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วน)มาเป็นทุนในการก่อสร้าง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ประสานงานระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับสนง.ปศุสัตว์อำเภอ โดยมีอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทั้ง 120 หมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการ นำความต้องการของเกษตรกรมาแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทราบและพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ/สนับสนุนแก่เกษตรกรต่อไป เช่นพันธุ์สัตว์/พืชอาหารสัตว์ ฯลฯ
และเป็นสถานที่จัดประชุมของชมรมอาสาปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลงและส่วนราชการอื่นที่มาขอใช้ เป็นศูนย์สาธิตด้านการปศุสัตว์ของอำเภอห้วยแถลง

นายบุญเลิศ นามบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวว่าการจัดสร้างหอประชุมรวมใจชาวปศุสัตว์ ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่องานและสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน และสามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จึงขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ร่วมบริจาค ทำให้งาน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครั้งนี้อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.